Jaka jest procedura wyrejestrowania samochodu?

Jaka jest procedura wyrejestrowania samochodu?

Zużyty, zniszczony lub nienadający się do naprawy samochód nadal podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Jedynym sposobem na to, by nie opłacać składki od wraku, jest jego urzędowe wycofanie z ruchu. Jaka jest procedura wyrejestrowania samochodu, kto może to zrobić i jakie dokumenty będą niezbędne? Czy sprzedaż w skupie stanowi podstawę do wyrejestrowania i czy raz wykreślony z rejestru pojazd można wpisać do niego ponownie? Na wszystkie pytania odpowiadamy w naszym poradniku. Sprawdź!

Kiedy można wyrejestrować samochód?

Sytuacje, będące podstawą do wycofania wozu z rejestru określa Ustawa prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z jej postanowieniami, procedurę wyrejestrowania można przeprowadzić, po przekazaniu auta do skupu lub stacji demontażu. Wykreślenie z rejestru będzie także możliwe w przypadku kradzieży lub udokumentowanej, trwałej utraty bez zmiany tytułu własności. Przyczyną może być również wycofanie samochodu z obrotu lub jego zniszczenie (kasacja) poza Polską. Jeśli zostało ono zarejestrowane w innym kraju i wywiezione lub zbyte za granicę, również należy je wyrejestrować.

Ponowna procedura rejestracji auta

Ponowna rejestracja samochodu możliwa jest wyłącznie w przypadku odzyskania go po kradzieży lub uznaniu przez rzeczoznawcę za zabytek bądź egzemplarz o szczególnym znaczeniu dla dokumentowania historii motoryzacji. Zgodnie z prawem motoryzacyjny zabytek musi mieć co najmniej 25 lat. Ponownie zarejestrować można również auto wywiezione lub zbyte za granicą.

Kto może wyrejestrować samochód?

Wniosek o wyrejestrowanie samochodu składany jest przez jego właściciela lub pełnomocnika w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zarejestrowania auta. Standardowa opłata wynosi 10 zł. Jeżeli pojazd ma kilku współwłaścicieli, wszyscy powinni stawić się w urzędzie. Dokumenty załączane do wniosku w procedurze wyrejestrowania samochodu to:

  • dowód rejestracyjny, oświadczenie o jego utracie lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
  • karta pojazdu (jeśli była wydana),
  • zaświadczenie o demontażu pojazdu,
  • tablice rejestracyjne (w razie braku odpowiednie oświadczenie),
  • pełnomocnictwo, jeśli wniosek składany jest przez osobę reprezentującą właściciela.

Dodatkowo należy pamiętać o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

Ile czeka się na wyrejestrowanie auta?

Standardowo procedura wyrejestrowania samochodu trwa ok. 30 dni. Podstawą do wykreślenia pojazdu z ewidencji może być zaświadczenie wydane przez skup aut, który prowadzimy. Jeśli posiadasz stary samochód i chcesz legalnie go wyrejestrować, skontaktuj się z nami. Wycenimy odpowiednio auto, biorąc na siebie wszystkie formalności i czynności związane z odbiorem, a gotówkę wypłacimy Ci od ręki. Proponujemy najwyższe stawki w Bydgoszczy i okolicach, co potwierdzają opinie zadowolonych klientów. Sprawdź naszą ofertę i wybierz najlepszy skup aut w kujawsko-pomorskim!

Jaka jest procedura wyrejestrowania samochodu?
Oceń ten post

Dodaj komentarz

Close Menu